KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > Okolí a turistika

Okolí a turistika


Staré Místo - kostel sv. Františka

Místo
Český ráj

Obec Staré Místo se nachází na místě původního města Jičín, o kterém se písemnosti zmiňují již roku 1297, v souvislosti s úmrtím manželky krále Václava II., Guty, které tehdy panství patřilo. Po založení současného města Jičín ztratilo původní sídlo kraje svůj význam a dalo tak vzniknou současné obci. V centru obce se nachází kostel sv. Františka z Asisi se hřbitovem, který je doložen roku 1396. V obci mimo kostela dále najdeme sochu patrona hasičů svatého Floriána, svatého Josefa a sochu...

Více

Úlibická bažantnice

Místo
Český ráj

Úlibická Bažantnice - přírodní rezervace, která byla vyhlášena roku 1956 se nachází jihozápadně od obce Úlibice. Jedná se o zbytek starého lužního lesa s hájovou vegetací a se staletými duby. Rezervace vznikla na místě bývalého rybníka Páleník, který byl založen v 16. století. Po 200 letech byl rybník vysušen a bylo tak přírodě umožněno dát vzniknout dnešní rezervaci. Rozloha rezervace je 29 ha.

Více

Stav - U kostelíčka

Místo
Český ráj

Lokalitu U kostelíčka najdeme na staré nepoužívané silnici č. 16 ve směru Jičín - Nová Paka, tzv. kopec Babák. V místě, kde do třicetileté války stála ves Újezd najdeme kostelík sv. Petra a Pavla z počátku 15. století. Hlavní oltář je z r. 1663, pískovcová křtitelnice z r. 1659. Místo je křižovatkou tří turistických značených tras: červená, zvaná Cesta K.J.Erbena ve směru do Lázní Bělohrad, zelená ve směru Kovač žst. - Stará Paka a žlutá značka ve směru rozcestí Pod Újezdcem - Nová Paka.

Více

Kovačská bažantnice

Místo
Český ráj

Přírodní rezervace, která byla vyhlášena v roce 1956, se nachází na severozápadním okraji obce Kovač. Důvodem ochrany je zachování zbytku smíšeného listnatého lesa lužního charakteru s bohatstvím rostlinných a živočišných druhů. Jedná se o porosty vzniklé převážně v důsledku lidské činnosti, založeny byly na dně bývalých Rybníků, které byly v 18. století vysušeny. Statné duby ve stáří 250-500 let naznačují průběh bývalých rybničních hrází. Rozloha rezervace je 31 ha.

Více

Sekeřice

Místo
Český ráj

Sekeřice - obec v nejjižnějším místě bývalého okresu Jičín na pomezí bývalých okresů Hradec Králové a Nymburk. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1386. V obci najdeme kovárnu z 19. století, sochu sv. Jana Křtitele z r. 1781 a větší množství roubených chalup a zděných domů z přelomu 18-19. století.

Více

Kostelec (JC) - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Místo
Český ráj

Obec jižně od Jičína historicky doložená roku 1320. Místo bylo však osídleno již dříve, což dokládá objev dvoudílného slovanského Hradiště z 10 - 11. století. Ve středověku byla vystavěna panská tvrz, která je připomínána rokem 1392, zanikla zřejmě na přelomu 14-15. století. Dnes je dominantou obce původní gotický kostel nanebevzetí Panny Marie. Nynější podoba kostela pochází z třetí čtvrtiny 16. století, nese však i prvky barokních úprav z 18. století. Nedaleko kostela se nalézají dvě...

Více

Mohejlík u Hořic

Místo
Podzvičinsko

Jižně od města Hořice najdeme v poli husitskou mohylu. Nachází se na vršku Mohejlíku a připomíná tzv. Gothardskou bitvu z roku 1423. Je to příjemné místo, od silnice sem vede pohodlný úvoz a můžete se odsud rozhlédnout do kraje. V Hořicích byla na jaře roku 1423 svedena první bitva mezi polním vojskem Jana Žižky a vojskem Panské jednoty vedeným Čeňkem z Vartenberka. Na památku tohoto slavného vítězství v roce 1893 uměle vybudován pahorek ve tvaru hory Říp a na něm Husitská mohyla. Je tvořena...

Více

Milíčeves - zámek

Místo
Český ráj

Milíčeves - první zmínka o vsi se objevuje v zemských deskách roku 1325. V letech 1677-78 jičínští jezuité přestavěli chátrající tvrz na barokní zámek, na stavbu použili i kámen z ruin zbořeného hradu Veliš. V roce 1841, kdy byl majitelem zámku Michal Karel Altman byl zámek přestavěn v empírovém slohu, v této podobě je znám dodnes. Dnes zámek slouží jako domov důchodců. Anglický park, ve kterém se zámek nachází je volně přístupný. Součástí areálu je i sýpka z r. 1679 s jezuitským znakem.

Více

Semínova Lhota

Místo
Český ráj

Semínova Lhota - obec „na dohled" od hradu Trosky historicky doložená roku 1364. V obci je dochováno několik roubených chalup a pomník ukřižování. Na opukové Stráni nad železniční tratí severně nad obcí je území s výskytem vzácných teplomilných rostlin, místo je jednou z nejsevernějších lokalit s jejich výskytem v severovýchodních Čechách. Obcí prochází cyklotrasa KČT č. 4176.

Více

Tuřský mlýn

Místo
Český ráj

Nejedná se o klasický turistický cíl v pravém slova smyslu, ale spíše o zajímavost. Tuřský mlýn na Úlibickém potoku je dnes bohužel torzem a vzpomíná na zašlou slávu a „čeká" na záchranu. Nachází se v místech, ve kterých, údajně stávala středověká vesnice. U mlýna stojí Socha sv. Jana Nepomuckého.

Více