KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Turistika

Turistika


Holín

Místo
Český ráj

Holín - obec pod vrchem Přivýšina 2 km východně od Jičína. První historická zmínka o obci pochází z roku 1327. V obci dochován statek čp. 11 na jehož dřevěné části záklopu je datum 1775 a mariánská socha z roku 1867. Obcí prochází červená turistická značka ve směru Jičín - Prachovské skály a cyklotrasa KČT č. 14.

Více

Hlásná Lhota

Místo
Český ráj

Hlásná Lhota - obec pod Velišským hřbetem historicky doložená roku 1337, kdy je zmiňována jako zboží hradu Veliše. Název obce je odvozen od povinnosti obyvatel provádět noční hlídky na Veliši - hlásní. Majiteli obce bylo po dobu staletí několik významných šlechtických rodů. V letech 1622 - 1634 byl majitelem velišského zboží Albrecht z valdštejna. Roku 1635 zakoupil velišské zboží Jindřich Schlik, jeho potomci vykonávali vrchnostenskou správu do roku 1848. Dnes v obci dnes najdeme kamenný kříž z...

Více

Hřídelec

Místo
Podzvičinsko

Hřídelec - obec západně od Lázní Bělohrad historicky připomínaná roku 1367. V obci pod Hřídeleckou hůrou, která je chráněným přírodním výtvorem, najdeme kostel sv. Jiří, který byl postaven v letech 1839-40 na místě původního kostela z 16. století. Koncem minulého století byl kostel rekonstruován a dne 28.8.1998 byl znovu vysvěcen. V obci je dochováno několik roubených chalup. Nedaleko obce se dne 14. února 1945, po bombardování Drážďan, zřítil americký bombardér B-17. Při příležitosti 60....

Více

Loreta (JC)

Místo
Český ráj

Loreta - barokní kaple postavená na zalesněném čedičovém suku na Velišském hřbetu. Postavena byla nákladem hraběte Františka Josefa Šlika roku 1694 dle návrhu J.B.Matheyho. Ke kapli nás zavede žlutá turistická značka vedoucí ve směru Ostružno - Jičín.

Více

Březina (JC)

Místo
Český ráj

Březina - obec pod Velišským hřbetem západně od Jičína. první písemná zpráva o vsi pochází z roku 1393. V obci dochovány barokní a klasicistní sochy z 18. a 19. století a novorenesanční hřbitovní kaple zkonce 19. století. Obcí prochází cyklotrasa KČT č. 4079.

Více

U Svaté Trojice

Místo
Český ráj

Barokní kapli Nejsvětější trojice najdeme cca 2km od obce Ostružno nedaleko rekreačního střediska Sklář. Kaple byla postavena v r. 1720 podle návrhu J. Santiniho na místě bývalých lázní a Loveckého zámečku. Zajímavostí kaple je její vlastní stavba - má půdorys trojúhelníku. Kolem kaple prochází žlutá turistická značka ve směru Ostřužno - Jičín a cyklotrasa KČT č. 4079.

Více

Střevač

Místo
Český ráj

Střevač - první písemná zmínka o obci, tehdy Třevač, pochází z roku 1339, kdy je dne 3.5.1339 znám první písemně doložený její držitel Stranysius Trziewacz. Roku 1628 koupil statek Střevač Albrecht z Valdštejna, po jeho smrti připadlo celé panství Šlikům, ti zůstali jeho majiteli až do roku 1848. V obci, která leží 5km sv. od Libáně najdeme raně Barokní sýpku z r. 1690, kterou projektoval tehdejší významný architekt Jan Baptista Mathey. Na stavbu sýpky byl použit materiál z tehdy již zpustlé a...

Více

Liběšice

Místo
Český ráj

Liběšice - malá obec u Češova jižně od Jičína s upravenou návsí, na které najdeme zvoničku, Boží muka a pomník obětem 1. sv. války. V obci je dochováno i několik roubených chalup a selských stavení.

Více

Čejkovice (JC)

Místo
Český ráj

Čejkovice - obec doložená roku 1327 jako součást velišského panství. Středověký význam obce je doložen silničním napojením na Jičín. Dodnes je dochována stará nepoužívaná silnice, která vedla po hrázi zaniklého rybníku Poráku a je tak pozůstatkem středověkého trasování cest. Od roku 1635 do roku 1848 byla obec v majetku rodu Schliků. Roku 1717 byl na návsi vztyčen sloup se sochou Panny Marie. Pozůstatkem na prusko-rakouskou válku roku 1866 jsou tři hroby, které se u sloupu nachází. Obcí prochází...

Více

Vokšice - zámek

Místo
Český ráj

Vokšice - obec 3 km jihozápadně od Jičína historicky připomínaná roku 1327, kdy ji jako součást velišského panství dal král Jan Lucemburský do zástavy Vartenberkům. V polovině 17. století, kdy byl nařízením císařské rady zbořen hrad Veliš byli majitelé panství Schlikové nuceni vybudovat nové sídlo správy velišského panství. Vybrány byly Vokšice a tak kolem roku 1700 František Josef Schlik buduje jednopatrový barokní zámek a sýpku dle projektu tehdy uznávaného architekta J.B.Matheye. Zámek byl...

Více