KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Turistika

Turistika


Jičín - Libosad

Místo
Český ráj
Typ

Libosad je park nedaleko města Jičín a to severovýchodním směrem. V první polovině 17. století byl nedaleko města Jičín v obci Valdice vystavěn kartuziánský klášter. Majitel jičínského panství Albrecht z Valdštejna nechal v místech mezi tímto klášterem v roce 1630 až 1634 a městem Jičín vybudovat barokní letohrádek s velkou zahradou a oborou. Z Jičína k letohrádku nechal vysázet čtyřřadou Lipovou alej, jejíž délka dosahovala 1,7 kilometrů. V aleji rostlo kolem 1000 stromů. Pře návštěvou...

Více

Chyjická stráň

Místo
Český ráj
Typ

Chráněná lokalita Chyjická Stráň je významná výskytem přirozené dubohabřiny se vzácnou jarní květenou. Vyskytuje se zde např. lilie zlatohlavá a vemeník dvoulistý. Chyjická stráň se nachází nad říčkou Mrlinou u obce Chyjice.

Více

Hřídelecká hůra

Místo
Podzvičinsko
Typ

Hřídelecká Hůra je přírodní památka, kterou najdeme u vrcholku kopce Malá Horka ( 398 m.n.m.). Kopec se zvedá u východního okraje obce Hřídelec, která leží jižním směrem od města Nová Paka. Přírodní památka Hřídelecká hůra je známá především jako bohaté naleziště minerálů. V těchto místech je možné najít amfibolit, dolomit, kalcit, olivín a aragonit. Zdejší minerály jsou označeny jako nejdokonalejší z minerálů, které se nacházejí na našem území. Vrchol kopce Malá Horka tvoří...

Více

Jičín - lipová alej

Místo
Český ráj
Typ

Jičínská lipová alej dnes neodmyslitelně patří k symbolům města. Vysazena byla v letech 1630 - 1634 Albrechtem z Valdštejna. Alej spojuje město Jičín s Valdštejnskou lodžii a Libosadem, nachází se v ní více než 1200 stromů. Alejí prochází červená turistická značka ve směru Jičín - Železnice - Tábor.

Více

Mlázovický chlum

Místo
Podzvičinsko
Typ

Mlázovický chlum, součást podkrkonošské pahorkatiny - Chlumu. Chlum je ohraničen obcemi Konechlumí a Velký Vřešťov a je rozdělen na tři části, Mlázovický, Hořický a Vřešťovský chlum. Nejsevernější částí Chlumu je právě Chlum Mlázovický, ohraničuje ho údolí Javorky u Ostroměře a obec KONECCHLUMí. Nejvyšším místem je bod Maxinec přes, který prochází červená turistická značka vedoucí mezi Konechlumím a Hořicemi.

Více

Hořický hřbet

Místo
Podzvičinsko
Typ

Hořický hřbet je poslední izolovaná elevace Podkrkonoší směrem k Polabí. Hřbet je zalesněný, 26 km dlouhý a je tvořen pískovci. Údolí říček Javorky a Bystřice hřbet dělí na tři části: Mlázovický, Hořický a Vřešťovský chlum. Nejvyšším místem je Maxinec (450) v západním Mlázovickém chlumu. Z Konecchlumí do Hořic vede hřbetem červená turistická značka, z Hořic do Velkého Vřešťova značka žlutá.

Více

Veselský háj

Místo
Hradecko, Bydžovsko, Chlumecko
Typ

Veselský háj - jeden z nejzachovalejších lesních celků v oblasti mezi Jičínem a Hradcem Králové. Vyskytují se zde přirozené dubohabřiny, vlhké doubravy a teplomilná flóra. Na jaře pokrývá Veselský háj bílofialový koberec ze sasanek hajních a dymnivek dutých, v pozdějším období je háj plný vůně konvalinek. V roce 1990, byl Veselský háj vyhlášen přírodním památkou, je i součástí evropsky významných lokalit Natura 2000. Místem prochází NS Češov - Vysoké:...

Více

Stříbrnický les

Místo
Český ráj
Typ

Jedná se o smíšený listnatý les se vzácnou květenou s mokřadními okraji u rybníka Temník. Vzhledem k tomu, že se jedná o významný krajinný prvek byl Stříbrnický les, o rozloze 163ha, navržen k ochraně.

Více

Hořice - sochařský park u sv. Gotharda

Místo
Podzvičinsko
Typ

Sochařský park vznikl v letech 1966 - 1969, je výsledkem tzv. mezinárodních sochařských sympozií, která se v Hořicích konají od rok u1966. Díla sochařů vznikají v historickém lomu sv. Josefa. Louku na úpatí Gothardu zdobí více jak 80 plastik z této akce.

Více

Hořice - Smetanovy sady

Místo
Podzvičinsko
Typ

Smetanovy sady - park na úpatí Gothardu. Založen byl roku 1900 hudebním spolkem Dalibor, který zde dal postavit pomník Bedřichu Smetanovy. Rodiče budoucího skladatele měli svatbu ve zdejším Kostele Narození Panny Marie. Projekt parku navrhl pražský architekt Julius Krysa, osazení stromy provedl konopišťský zahradník Alois Arnold. Další významná díla vznikla na popud kustoda hořického muzea Jana Kysely. Je to např. Krakonoš od Ladislava Šalouna z roku 1903, Mikoláš Aleš od Františka Duchače - Vyskočila z...

Více