KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEKVyvěšeno: 27. 7. 2018
Sejmuto: 13. 8. 2018

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. hejtman


ROZHODNUTÍ hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne 25. 7. 2018 O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace

v y h l a š u j i
pro celé území Královéhradeckého kraje
OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

dle článku 1, § 2 písm. a) nařízení kraje
na dobu ode dne vyhlášení do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených obdobím bez déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým počasím.
Čl. 1 Omezení a opatření

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 2, § 3 odst. 2) nařízení kraje se nařizuje dodržování přílohy č. 1 nařízení kraje a zakazuje se: 1. kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku, 2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí, 3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,


Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, telefon: 495 817 111, e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz
4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě, 5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami, 6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření, 7. vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká motorových vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích, a vozidel vlastníků nemovitostí umístěných na lesních pozemcích).
Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujících nebo provádějících hospodářskou činnost pro vlastníky lesů se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:
a) zakazuje se: 1. pálení klestí a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
2. při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu u výfukových potrubí.
b) nařizuje se: 1. prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů, dopravit jednoduché hasební prostředky a nářadí na předem určená místa k hašení lesních požárů,

2. zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů
Obce jsou povinny zajistit následující podmínky požární bezpečnosti v souladu s přílohou č. 1 nařízení kraje. Čl. 2 Účinnost Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rozhodnutí končí dnem ukončení období mimořádných klimatických podmínek.
Čl. 3 Poučení Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přípustné odvolání.

Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách.
V Hradci Králové, dne 25.7.2018PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. hejtman Královéhradeckého kraje

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 27. 7. 2018 22:28