KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍVyvěšeno: 27. 5. 2021
Sejmuto: 13. 6. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen
„krajský úřad“), který je správním orgánem příslušným podle § 13 odst. 1 písm. b) a odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“), ve vazbě na
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
obdržel dne 20.01.2021 žádost
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha,
v zastoupení společností
PRAGOPROJEKT, a.s., IČ: 452 72 387, se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby „D35 Úlibice – Hořice“, a na základě
posouzení této žádosti podle § 84 až § 90 stavebního zákona vydává podle § 79, § 92, § 94
stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
č. 503/2006 Sb.“)
rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby
„D35 Úlibice – Hořice, změna DÚR“

3340-rozhodnutí_01fade525e854abdaab92c4b1a93a14e.pdf

3340 - rozhodnutí - příloha - situace.pdf

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 27. 05. 2021 18:16