KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Výběrové řízení na pronájem rychlého občerstvení ve SA Konecchlumí na rok 2022

Výběrové řízení na pronájem rychlého občerstvení ve SA Konecchlumí na rok 2022Vyvěšeno: 18. 11. 2021
Sejmuto: 10. 12. 2021

Obec Konecchlumí vyhlašuje výběrové řízení na pronájem části objektu zázemí sportovního areálu v Konecchlumí, určenou k provozu rychlého občerstvení. Součástí pronájmu je i vnitřní vybavení (výčepní zařízení, 1ks lednice, vnitřní a venkovní posezení).

Pronájem nebytového prostoru a vnitřního vybavení je nabízen na dobu určitou, nejpozději od 1.května 2021, minimálně do 30. října 2021, s opcí na následující rok. Nájemné bude hrazeno v měsíčních splátkách, které budou splatné do 20. dne příslušného měsíce.

Kritéria pro výběr nájemce:
1. Podnikatelský záměr
2. Výše nájemného za měsíc

Nabídka musí obsahovat:
1. Písemnou přihlášku obsahující příjmení, jméno, datum narození, místo trvalého bydliště, popř. název, sídlo firmy, IČO, DIČ, datum a podpis zájemce.
2. Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list.
3. Čestné prohlášení o tom, že zájemce nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném vůči státu a že není vůči němu vedeno žádné exekuční nebo insolvenční řízení.
4. Podnikatelský záměr (otevírací doba, nabízené služby…)
5. Výši měsíčního nájemného (minimální nájemné je stanoveno na 2 000,- Kč/měsíc).
6. Písemný souhlas s úhradou kauce ve výši 10 000,- Kč na účet obce Konecchlumí

Nabídky doručte v zalepené obálce nejpozději do 10.12.2021 16:00hod. na adresu: Obec Konecchlumí, Konecchlumí 81, 507 05 Konecchlumí. Obálku je nutné viditelně označit heslem: „Nabídka – pronájem rychlého občerstvení, NEOTEVÍRAT“

Došlé obálky budou veřejně rozlepeny v budově OÚ Konecchlumí bezprostředně po skončení uvedené lhůty pro podání a postoupeny k vyhodnocení zastupitelstvu Obce Konecchlumí, které bude mít veřejné zasedání 10.12.2021 od 17 hodin v budově OÚ Konecchlumí. Obec Konecchlumí si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění nabídkového řízení a případně i jeho zrušení. Současně si vyhlašovatel vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy.

V Konecchlumí 18.11.2021 starosta obce: Rostislav Němec

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 18. 11. 2021 21:27