KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > Ekolamp

Ekolamp

1. díl

Kam s nefunkční zářivkou?

Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný  odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.

 
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak  přemýšlíme, kam vyrazit
pro novou, a  jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do
komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně?
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při
špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je její odevzdání na sběrném místě 
(OÚ Konecchlumí). Obsluha sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné
nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naši obec Konecchlumí zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale  plně hradí veškeré náklady
na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání
s komunálním odpadem. EKOLAMP tak přispívá k ochraně životního prostředí v naší obci a na nás všech
je, abychom se k němu alespoň malým dílem připojili. 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.