KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Konecchlumí č. 1_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška obce Konecchlumí č. 1/2020, o místním poplatku ze psů

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Konecchlumí č. 2/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Konecchlumí

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Konecchlumí č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020 
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

23.8.2017

Vyhláška pohřebiště Konecchlumí

01.05.2003

Veřejná vyhláška - územní plán Konecchlumí

01.07.2016

Vyhláška o čistotě v obci

01.06.1995

Vyhláška o místních poplatcích 01.01.2008
Jednací řád Konecchlumí 2009.doc 28.12.2009

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis Datum
1.ustavující VZ 2022 27.10.2022
2. VZ 8.11.2022 11.11.2022 
3. VZ 2.12.2022 8.12.2022 
4. VZ 22.12.2022 29.12.2022
5. VZ 21.2.2023 23.2.2023 
6. VZ 5.6.2023 12.6.2023 
7. VZ 8.8.2023 10.8.2023 
8. VZ 30.10.2023  7.11.2023
9. VZ 30.11.2023 7.12.2023 

10. VZ 21.12.2023

28.12.2023
11. VZ 19.3.2024 21.3.2024 
   
46. VZ 6.11.2018 7.11.2018 
1. VZ 20.11.2018

24.11.2018 

2. VZ 20.12.2018 26.12.2018 
3. VZ 19.2.2019 21.2.2019 
4. VZ 25.3.2019 28.3.2019
5. VZ 14.5.2019 20.5.2019
6. VZ 17.6.2019 20.6.2019
7. VZ 18.7.2019 22.7.2019 
8. VZ 27.9.2019 3.10.2019 
9. VZ 19.11.2019 24.11.2019 
10. VZ 13.12.2019 20.12.2019 
11. VZ 29.1.2020 30.1.2020 
12. VZ 10.3.2020 12.3.2020
13. VZ 27.5.2020 1.6.2020
14. VZ 2.7.2020 9.7.2020
15. VZ 14.9.2020 20.9.2020 
16. VZ 24.11.2020 1.12.2020
17. VZ 15.12.2020 17.12.2020
18. VZ 28.1.2021 4.2.2021 
19. VZ 24.3.2021 25.3.2021 
20. VZ 19.4.2021 22.4.2021 
21. VZ 1.6.2021 3.6.2021
22. VZ 1.7.2021 4.7.2021 
23. VZ 2.9.2021 7.9.2021
24. VZ 19.10.2021 25.10.2021 
25. VZ 18.11.2021 20.11.2021
26. VZ 10.12.2021 16.12.2021
27. VZ 10.2.2022 17.2.2022 
28. VZ 28.3.2022 31.3.2022
29. VZ 28.4.2022 1.5.2022
30. VZ 16.6.2022 22.6.2022 
31. VZ 26.8.2022 1.9.2022
   
   
VZ 10.11.2014 (ustavující zasedání)                                                                  17.11. 2014
2. VZ 18.11.2014 25.11. 2014
3. VZ 12.12.2014 19.12. 2014
4. VZ 29.12.2014      3.1.2015
5. VZ 3.2.2015  10.2.2015
6. VZ 31.3.2015 6.4.2015
7. VZ 29.4.2015 5.5.2015
8. VZ 26.5.2015 3.6.2015
9. VZ 23.6.2015 25.6.2015
10. VZ 16.7.2015 18.7.2015
11. VZ 1.9.2015 7.9.2015
12. VZ 6.10.2015 12.10.2015
13. VZ 3.11.2015 5.11.2015
14. VZ 4.12.2015 8.12.2015
15. VZ 22.12.2015 28.12.2015
16. VZ 25.1.2016 2.2.2016
17. VZ 22.2.2016 28.2.2016
18. VZ 22.3.2016 29.3.2016
19. VZ 27.4.2016 4.5.2016
20. VZ 14.6.2016 21.6.2016
21. VZ 15.7.2016 22.7.2016
22. VZ 19.8.2016 23.8.2016
23. VZ 19.9.2016 26.9.2016
24. VZ 1.11.2016 9.11.2016 
25. VZ 2.12.2016 9.12.2016
26. VZ 27.12.2016 2.1.2017 
27. VZ 31.1.2017  6.2.2017
28. VZ 6.3.2017 9.3.2017 
29. VZ 15.3.2017 20.3.2017 
30. VZ 10.4.2017 17.4.2017 
31. VZ 24.5.2017 30.5.2017 
32. VZ 19.6.2017 25.6.2017 
33. VZ 27.6.2017  29.6.2017
34. VZ 7.8.2017 10.8.2017 
35. VZ 25.9.2017 1.10.2017 
36. VZ 14.11.2017 21.11.2017 
37. VZ 12.12.2017 19.12.2017 
38. VZ 29.12.2017 4.1.2018 
39. VZ 31.1.2018 1.2.2018 
40. VZ 26.2.2018 1.3.2018 
41. VZ 26.3.2018 29.3.2018 
42. VZ 2.5.2018 4.5.2018 
43. VZ 5.6.2018  7.6.2018
44. VZ 25.7.2018 27.7.2018 
45. VZ 24.9.2018 1.10.2018