KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > novoroční projev starosty 2015

Na základě četných připomínek k fungování veřejného rozhlasu v určitých částech obce, níže přepis novoročního projevu starosty obce:

 

Vážení spoluobčané,

vážím si pocty, kdy mi je umožněno k Vám promluvit v den, mnohými z nás považovaný za ideální okamžik k zahájení něčeho nového a většinou s nadějí hlavně lepšího.

Zahájím-li svoji premiérovou novoroční předmluvu ke spoluobčanům lehounkým ohlédnutím nejen za rokem loňským, zcela určitě nebudu zásadně chybovat. Události za uplynulých 365 dní konkrétně mně ukázaly, že v životě stačí jen velmi málo na to být nahoře, ale bohužel stačí i velmi málo na to být dole. Zvraty, točící se mnou bych možná přirovnal k obrovským turbulencím, prokládanými sopečnou erupcí. V překladu, v polovině loňského roku jsem byl rozhodnutý opustit místní komunální politickou scénu a s tím i pořádání kulturních a společenských akcí. Několik měsíců na to jsem byl na ustavujícím zasedání zvolen starostou naší obce. Co se dělo mezi těmito zásadními body, bych přirovnal k bláznivé jízdě na tobogánu s pocitem nejistoty, zda na konci bude čekat měkká peřina nebo skála. Zvládnout vše mi pomohla rodina a přátelé. Za to Vám pěkně děkuji… …neboť nebýt vás, však Vy víte…

Tím se dostávám k prvnímu přání Vám, které je spojené s nutností mít kolem sebe vždy někoho, kdo Vám v daný moment pomůže, když jste dole nebo Vás podrží, když jste nahoře. Přeji nám všem, aby každý z nás měl kolem sebe vždy někoho takového.

Ohlížení zpět zakončím myšlenkou, kdy se s obrovskou pokorou stavím ke spojení svého jména s funkcí starosty obce. V mé paměti jsou uložena dvě jména, která tuto pozici zastávala přede mnou. Pan Václav Kunčík a paní Eva Lánská se svým dlouholetým fungováním stali skutečnými osobnostmi, já se dokonce nebojím použít přízvisko legendami. Právě z tohoto pohledu je mé jmenování mnou bráno s nejvyšší možnou úctou a právě proto, že v předchozích volebních obdobích naši obec vedly zmiňované osobnosti, jsem přesvědčený o faktu, že slovní spojení „starosta obce“ není prázdnou formulkou. Pro mě je a bude závazkem tomuto dostát a nastavenou laťku předchůdci nesnižovat.

Dost bylo otáčení zpět. I lidské tělo je konstruováno na pohledy kupředu, tak se raději věnujme tomuto a nedávejme příčinu k bolestem, které někdy pohled dozadu resp. do minulosti nabízí. Zde je na pořadu dne mé druhé přání Vám. Přeji nám, aby naše budoucí konání nezpůsobilo bolest nejen v zádech při pohledech nazpět.

V letošním roce čeká naši obec velmi obtížná investiční akce, která bude zahrnovat výstavbu části nového veřejného osvětlení v Konecchlumí, v rámci kabelizace sloupového elektrického vedení. Zemní práce s tímto spojené budou velkým zásahem do našeho každodenního života a bude pro nás v daném období zcela určitě i omezující. Tímto bych rád vyslovil třetí přání. Přeji nám všem, abychom všechny překážky, které nám život přinese, zvládli s noblesou a nadhledem hodným občana naší obce.

Ve svém novoročním promluvení k Vám, mi je velmi příjemné hovořit o faktu, kdy již několik let po sobě jdoucích, u nás dochází k přirozenému přírůstku obyvatel. Dovolím si malou poznámku, možná humorného charakteru, možná založenou na reálných základech. V rámci již zmiňované kabelizace elektrického vedení, bude docházet k dočasným výpadkům elektřiny… Bude-li mít tento fakt pozitivní vliv na přirozený přírůstek počtu obyvatel v naší obci… Dokončení myšlenky nechám na každém z Vás… J Chtě nechtě, musím vyslovit mé čtvrté přání. Přeji nám, aby veškeré naše konání bylo tvořeno s myšlenkou, snahy o tvorbu dobrého základu i pro další generace.

Mé páté a zároveň poslední přání bude mít geografický podtext. Všichni víme, že je naše obec tvořena katastrálním územím Konecchlumí a katastrálním územím Kamenice. Mé upřímné přání je, aby Konecchlumí a Kamenice byly pomyslné dvě velké a zdravé rodiny, které spojuje svazek manželský.

Závěr letošního novoročního projevu musím orámovat zamyšlením. Každý z nás obdržel, ale i vykonal nespočet různých přání všeho jen a jen pozitivního. Já bych si přál, aby přání nezůstalo jen přáním. K tomu, aby se mé přání stalo přáním uskutečněným, nestačí jen přát, ale i konat. Přeji nám všem, abychom nejen v letošním roce konali tak, abychom si nemuseli za rok přát lepší rok, ale aby nám stačilo vyslovit přání na stejně úspěšný rok. Tímto prosím, přijměte moji výzvu k pohřbení lhostejnosti k dění kolem nás a chtějme naše kroky vést tak, aby každá cesta do naší obce byla i opravdovou cestou domů.

Vážení spoluobčané, děkuji za pozornost a přeji Vám příjemný novoroční den!

Aleš Hlawatschke, starosta obce