KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > tábor 2013

Tábor při obci Konecchlumí

Počet přihlášených je již 17 dětí (max. předem avizovaná hranice). Další přihlášení budou zařazeni mezi náhradníky. Děkujeme za pochopení.

S přízní obecního úřadu Konecchlumí organizujeme týdenní tábor.

Jedná se o denní aktivity v pracovním týdnu (v době zaměstnání rodičů) od 15. července do 19. července 2013. Tábor je určen pro děti věkové kategorie mezi 4. a 10. rokem věku. Z organizačních důvodů se bude tábor konat při minimálním počtu účastníků 12ti dětí a maximálním počtu 17ti dětí. Přednostní právo přihlášení mají děti z Konecchlumí a Kamenice. V případě nenaplnění kapacity bude nabídka rozšířena i pro děti z ostatní obcí (tyto informace budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách obce: www.konecchlumi-obec.cz).

S vedením obce Konecchlumí byl domluven finanční příspěvek na každé místní dítě, které se tábora zúčastní.

Každý den bude v době mezi 8. a 16. hodinou pro přihlášené děti zajištěný program dle náplně tábora (viz. níže). Sraz bude vždy ráno mezi 7:30 a 8:00 v zasedací místností obecního úřadu, kde si budou zákonní zástupci děti taktéž vyzvedávat v odpoledních hodinách mezi 15:30 a 16:00 (*v případě nutnosti z důvodů denního programu jinak, dle dohody).

Pro děti bude zajištěn oběd v místním Pohostinství U Patřínů formou jednotné nabídky (polévka, hlavní jídlo, nápoj). Dopolední a odpolední svačinu budou mít děti zajištěnu z domova včetně lahve s pitím (cca 0,5l lahvička s dobře uzavíratelným víčkem). Další pitný režim bude zjištěn formou běžných nápojů (voda, ředěný sirup, ledový čaj apod.).

Náplní činností budou pohybové a sportovní aktivy odpovídající věku dětí, tvůrčí práce s různorodými materiály (výrobky si děti samozřejmě ponechají na památku), poznávání obce a jejího okolí, procházky v přírodě, v případě nepříznivých povětrnostních podmínek hry a aktivity "pod střechou". Patrně bude zařazen i nějaký pěší výlet v rozsahu několika málo kilometrů (cca 5km). Nepochybně bude uskutečněn jeden celodenní výlet s poutavým cílem (momentálně tajný - ať se děti těší ;-).

Z personálních a bezpečnostních důvodů nebude během týdne zařazeno žádné koupání!

Termín přihlášení bude ukončen 15. dubna 2013. Od 15. března 2013 se mohou hlásit i děti z ostatních obcí. Pokud bude naplněna kapacita, budou zákonní zástupci vyzváni k zaplacení zálohy (do 30. dubna 2013), která bude činit 50% celkové částky a která bude v případě neúčasti nevratná. Doplatek bude nutné uhradit do 30. června 2013 (zde bude možné navrácení této částky při nepřítomnosti např. z důvodu onemocnění).

Celková cena činí Kč 990,-- na jedno dítě.

Přihlášení, prosím, na e-mail:  jitka.hlawatschke@email.cz

Do přihlášky uveďte: jméno a příjmení dítěte a jeho věk, bydliště. Další nutné informace a smlouva Vám bude zaslána po 15. dubnu 2013 formou emailu.

 

Těšíme se na léto!

S přáním příjemných dnů

 

Lada Smolíková a Jitka Hlawatschke