KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Výběrové řízení na pronájem rychlého občerstvení ve SA Konecchlumí na rok 2024

Výběrové řízení na pronájem rychlého občerstvení ve SA Konecchlumí na rok 2024Vyvěšeno: 15. 2. 2024
Sejmuto: 14. 3. 2024

Obec Konecchlumí vyhlašuje výběrové řízení na pronájem části objektu zázemí sportovního areálu v Konecchlumí, určenou k provozu rychlého občerstvení. Součástí pronájmu je i vnitřní vybavení (výčepní zařízení, 1ks lednice, vnitřní a venkovní posezení).

Pronájem nebytového prostoru a vnitřního vybavení je nabízen na dobu určitou, nejpozději od  1.května 2024,  minimálně do 30. října 2024,  s opcí na následující rok. Nájemné bude hrazeno v měsíčních splátkách, které budou splatné do 20. dne příslušného měsíce.

Kritéria pro výběr nájemce:
1. Podnikatelský záměr
2. Výše nájemného za měsíc


Nabídka musí obsahovat:
1. Písemnou přihlášku obsahující příjmení, jméno, datum narození, místo trvalého bydliště, popř. název, sídlo firmy, IČO, DIČ, datum a podpis zájemce.
2. Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list.
3. Čestné prohlášení o tom, že zájemce nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném vůči státu a že není vůči němu vedeno žádné exekuční nebo insolvenční řízení.
4. Podnikatelský záměr (otevírací doba, nabízené služby…)
5. Výši měsíčního nájemného (minimální nájemné je stanoveno na 1 500,- Kč/měsíc).
6. Písemný souhlas s úhradou kauce ve výši 10 000,- Kč na účet obce Konecchlumí

Nabídky doručte v zalepené obálce nejpozději do 14.03.2024 17:00hod. na adresu: Obec Konecchlumí, Konecchlumí 81, 507 05 Konecchlumí. Obálku je nutné viditelně označit heslem: „Nabídka – pronájem rychlého občerstvení, NEOTEVÍRAT“

Došlé obálky budou veřejně rozlepeny v budově OÚ Konecchlumí bezprostředně po skončení uvedené lhůty pro podání a postoupeny k vyhodnocení. Obec Konecchlumí si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění nabídkového řízení a případně i jeho zrušení. Současně si vyhlašovatel vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy.

 

V Konecchlumí 15.02.2024                                starostka obce:     Dana Žižková

Vyvěšeno: 15.02.2024                                        Staženo:

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 15. 02. 2024 17:39