KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu v Kamenici

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu v KameniciVyvěšeno: 15. 5. 2024
Sejmuto: 2. 6. 2024

M ě s t s k ý ú ř a d J i č í n
odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu


Odbor dopravy MěÚ Jičín, rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení § 61
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností
podle ustanovení § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
podle ust. 77 odst. 1 písm. c) uvedeného zák. č. 361/2000 Sb., na základě písemné žádosti,
kterou podal žadatel: RYDVAL - ELEKTRO, s.r.o., plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad
Popelkou, IČO:25298194 (dále žadatel) dne 17.4.2024 a po dohodě s dopravním inspektorátem
Policie České republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje (dále jen „DI
PČR KŘP KHK“) vedeného pod č.j.: KRPH-36050-2/ČJ-2024-050406 ze dne 15.4.2024,


vydává žadateli stanovení přechodného dopravního značení
formou opatření obecné povahy dle ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád


na MK – Kamenice od č.p. 68 po č.p. 9 pro akci „pokládka kabelového vedení NN” v termínu
od 10.6.2024 do 18.6.2024.

Dopravní značení bude provedeno dle přiložené situace a podle „Příručky pro označování
pracovních míst na dálnicích a silnicích“, dále podle ČSN EN, zák. č. 361/2000 Sb. a vyhl. č.
294/2015 Sb., za těchto podmínek:

1) Dopravní značení bude provedeno podle přílohy a dle písemného vyjádření DI PČR KŘP
KHK č.j.: KRPH-36050-2/ČJ-2024-050406 ze dne 15.4.2024. Značení, které je v kolizi s touto
úpravou, bude zakryto.
2) Při akci nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, a to ani chodců.
3) Velikost dopravních značek bude základní a provedení značek (typ) bude reflexní.
4) Dopravní značení bude provedeno nejpozději do zahájení akce. Po jejím ukončení bude
značení neprodleně odstraněno.
5) Za provedení tohoto stanovení odpovídá: RYDVAL - ELEKTRO, s.r.o., plk. Truhláře
114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO: 25298194, odpovědná osoba Jan Bořík, tel.:
776212246.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 16. 05. 2024 17:56