KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > výsledky soutěže Vesnice roku 2013

Obec Konecchlumí se i v roce 2013 zúčastnila soutěže Vesnice roku 2013. V krajském kole královehradeckého kraje, bohužel po loňské Modré stuze, nezískala žádné ocenění.

Po návštěvě hodnotitelské komise v naší obci, lze vytknout pozitiva i přes neudělení žádného ocenění. V obci se udělalo mnoho práce, která by byla možná rozfázována do delšího období nebo by možná nebyla provedena vůbec. Můžeme to tedy brát, že jsme připraveni na přicházející letní sezónu a na druhou stranu máme i dostatek času, připravit se na další soutěžní ročníky a tam se pokusit opět zaujmout hodnotitelskou komisi a dosáhnout tak na některé ocenění v soutěži.

Poděkování patří všem, kteří se jakouko-li velkou měrou podíleli na přípravách obce na soutěž a to jak při úpravách a zvelebování obecních prostranství, ale i svých soukromých pozemků, které vytvářejí celkový obraz obce.

Na úplný závěr je nutné sportovně pogratulovat do nedalekých Holovous k nejvyššímu ocenění "Zlaté stuze" a sousední Kovači k ceně hejtmana za příkladnou péči o obec,

  

Výsledky soutěže VESNICE ROKU 2013 v Královéhradeckém kraji 

 

 

 Hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2013 navštívila v Královéhradeckém kraji ve dnech od 17. 6. až 25. 6. 2013 celkem 31 obcí.

Na každou obec měla vymezený čas v rozsahu 90 minut. V této době se mohla každá obec prezentovat ve všech oblastech života.

Závěrečné vyhodnocení proběhlo dne 25. 6. 2013, kdy komise postupovala ve smyslu Podmínek soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova.

Na základě tohoto hodnocení udělila následující ocenění:

 

Zlatá stuha – krajský vítěz

Holovousy   (JC)

odměna   500 tis. Kč

Modrá stuha za společenský život

Havlovice   (TR)

odměna   300 tis. Kč

Bílá   stuha za činnost mládeže

Dobřany   (RK)

odměna   300 tis. Kč

Oranžová   stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem

Suchý Důl  (NA)

odměna 600   tis. Kč

Zelená   stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Velichovky   (NA)

odměna 400   tis. Kč

 

 

Cena hejtmana:

 

Za vzorné   vedení obecní knihovny a kroniky

Kratonohy (HK)

odměna 25 tis.   Kč

Za   rozvíjení lidových tradic

Stračov (HK)

odměna 25 tis.   Kč

Za   koncepční rozvoj obce

Chudeřice (HK)

odměna 25 tis.   Kč

Za   příkladnou péči o obec

Kovač (JC)

odměna 25 tis.   Kč

Za obnovu   sakrálních památek

Šaplava (HK)

odměna 25 tis.   Kč

Za propojení   historie a současnosti

Maršov u Úpice   (TR)

odměna 25 tis.   Kč

 

Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích) – obec Petrovice (HK).

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje v roce 2013 – kategorie B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby – obec Pohoří (RK).

Cena Spolku pro obnovu venkova za netradiční spolkové aktivity – obec Třebnouševes (JC), odměna 10 tis. Kč.

Diplomy komise:

 

Za   vzorné vedení webových stránek

Mokré   (RK)

Za   pomoc handicapovaným dětem

Libuň   (JC)

Za   udržování lidových tradic

Křinice   (NA)

Za využívání   alternativních zdrojů energie

Podbřezí   (RK)

Za   přeshraniční spolupráci

Žďár   nad Metují (NA)

 

Slavnostní vyhlášení bude ve vítězné obci Holovousy dne 24. srpna 2013 v 10,00 hodin.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz