KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > znak a vlajka II

Obecní znak a vlajka

Na posledním zasedání zastupitelstva byl vybrán nový Obecní znak a vlajka. Z šestice vypracovaných návrhů, byla vybrána varianta, která v sobě nese symboly, odkazující na bohatou historii obcí Konecchlumí a Kamenice (viz. obr. níže "znak a vlajka").

Návrhy vypracoval Ing. Arnošt Drozd (člen správního výboru České genealogické a heraldické společnosti v Praze, člen klubu pro českou heraldiku a genealogii, člen Akademie heraldických nauk České republiky, člen Moravské genealogické a heraldické společnosti, člen České vexikologické společnosti, člen Zemské stavovské rodové unie), mj. autor desítek obecních, městských, ale i krajských znaků a vlajek.

V nejbližší době budou následovat kroky:

  • Posouzení v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii PSP PČR
  • Schválení PSP PČR
  • Slavnostní předání a užívání na základě dekretu
Obec podá žádost o schválení vybraného návrhu znaku a vlajky


Vzhledem k zasedání uvedeného podvýboru pouze 2-3x ročně, lze předpokládat schválení a následné užívání znaku + vlajky, nejdříve v roce 2013.

znak a vlajka

 

Popis znaku (blason):

V modrém štítě kosmé stříbrné břevno s černým vlkem ve skoku s červeným jazykem, provázené nahoře kosmo vztyčeným mečem a dole šikmo vztyčeným klíčem zuby dolů, oboje zlaté.

Odůvodnění (heslovitě s uvedenými odkazy na užitou symboliku):

dělení a tinktury štítu:

stylizovaný (dělení štítu) odkaz na šlechtický rod Konecchlumských z Konecchlumí (inverzní tinktury), vlastníků tvrze a konkrétně na Viléma staršího Konecchlumského z Konecchlumí, jednoho z 27 českých povstalců popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí

vlk :

odkaz na rod Kamenických z Vitiněvsi, majitele tvrze (nyní klasicistní zámek) v Kamenici
klíč a meč: 

atributy sv. Petra a Pavla (patroni barokního kostela, dominanty obce Konecchlumí)
                                                                                                                                                                    

Popis vlajky:

Modrý list s bílým kosmým pruhem širokým jednu třetinu délky listu. V pruhu černý vlk ve skoku s červeným jazykem, kosmo vztyčený meč a v dolním žerďovém poli kosmo vztyčený klíč zuby dolů, oboje žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

                                                                                                                                                               -W-