KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KONECCHLUMÍ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KONECCHLUMÍDatum konání:
16.4.2020
Datum ukončení:
12.5.2020

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KONECCHLUMÍ

Konecchlumí 61
507 05 Konecchlumí
ms.konecchlumi@seznam.cz
tel.: 774 743 637

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně zdraví obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-21. Zápisy budou probíhat od 2. do 16. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

V Mateřské škole Konecchlumí bude zápis v úterý 12. května 2020 od 8.30 do 17.00 hodin. To znamená, že do 17.00 hod. 12. 5. 2020 zákonní zástupci doručí přihlášky jednou z níže uvedených možností.

Žádost mohou rodiče / zákonní zástupci podat následujícími způsoby:

 1. tiskopisy poslat datovou schránkou
 2. emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jako prostou přílohu)
 3. poštou, nebo osobním vhozením do schránky MŠ (je umístěná u vchodu do kuchyně)
 4. v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole (po předchozí tel. domluvě s řed. školy

Zákonní zástupci doloží následující tiskopisy, které jsou (1 a 3) ke stažení na adresách www.materskeskolky.cz a na www.konecchlumi-obec.cz

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 2. Kopii rodného listu dítěte
 3. Čestné prohlášení o tom, že dítě je řádně očkované (nedokládá se k žádosti dítěte, které bude od daného školního roku plnit povinnou předškolní docházku)
 4. Kopii očkovacího průkazu (není nutné navštívit dětského lékaře)

- V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

- Na přihlášce bude uvedena emailová adresa, na kterou bude zasláno registrační číslo přihlášky.

Přijetí nebo nepřijetí bude zveřejněno pod tímto registračním číslem vedle hlavních dveří MŠ, ve vývěskách OÚ Konecchlumí a na www stránkách MŠ.

- Před vydáním rozhodnutí se mohou zákonní zástupci seznámit s obsahem svého spisu po telef. domluvě s ředitelkou školy dne 14. května 2020.

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2020-21:

Pro školní rok bude přijato cca 11 dětí (v době vyhlášení zápisu nebyly dokončeny odklady školní docházky)

 

 1. Děti, které před začátkem šk. r. 2020-21 dosáhnou 5 let a mají dle školského zákona povinnou předškolní docházku
 2. Děti, které před začátkem šk. roku 2020-21 dosáhnou 3 let a mají místo trvalého pobytu Konecchlumí a Kamenici
 3. Děti, které před začátkem šk. r. 2020-21 dosáhnou 3 let a mají místo trvalého pobytu Kovač a Třtěnici
 4. Děti, které dosáhnou před začátkem šk. r. 2020-21 2 let a mají místo trvalého pobytu Konecchlumí a Kamenici
 5. Děti z ostatních obcí, které dosáhnou před začátkem šk. r. 2020-21 minimálně 2 let věku

V bodu 2 – 5 jednotlivě se vždy budou přijímat děti od nejstaršího k nejmladšímu.

 

Konecchlumí, 15. dubna 2020                                                 Eva Němcová

Žádost 2020.docx

čestné prohlášení o očkování.docx