KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > HASIČI RADÍ...

HASIČI RADÍ... 

HASIČI RADÍ . . .

Jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo.

Sluníčko a teplý vítr odstraní poslední stopy po sněhu a na zahrádkách vidíme, co nás čeká páce.

Začneme hrabat trávník a prořezávat stromky.

A opět nastane otázka – kam s tím. To nejjednodušší je – spálit.

Dovolte nám připomenout podmínky a povinnosti, za kterých se pálení může provádět.

1)Vypalování - plošné vypalování např. travního porostu nebo strniště

2) Spalování - zapálení např. shrabané trávy nebo roští na hromadě

Podle zákona č.133/1985 Sb., O POŽÁRNÍ OCHRANĚ ve znění pozdějších předpisů nesmí fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby – to znamená nikdo VYPALOVAT POROST

Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek vč. Navržených opatření jsou dále povinny předem oznámit územně příslušnému Hasičskému Záchrannému Sboru kraje. Fyzické osoby (občané) jsou povinny při spalování hořlavých látek ve větším množství provést opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování předem oznámit Hasičskému Záchrannému Sboru kraje. Hasičský Záchranný Sbor kraje při ohlášení pálení pravomoc nařídit další podmínky pro zajištění bezpečnosti při spalování, nebo spalování zakázat.

Za porušení těchto povinností může být právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč popř. až do výše 1 000 000,- Kč, pokud tyto osoby provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Fyzické osobě, která se dopustí porušení těchto povinností, lze uložit pokutu do výše 25 000,- Kč.

pálení hlásíme na HZS Královéhradeckého kraje Operační středisko tel. č.: 950 530 100 nebo na následujícím odkazu https://paleni.izscr.cz/

Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. 10. 2002 stanoví podmínky k zabezpečení a dodržování preventivních opatření požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru – to je:

– Období mimořádných klimatických podmínek,

– Období sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy

– Časový úsek od rozdělání otevřeného ohně v přírodě do jeho úplné likvidace

 

Nezapomínejte, při spalování látek přírodního charakteru na hromadách

- musí provádět dozor osoba starší 18 let

- oheň nesmí být ponechán bez dozoru, aby nedošlo k jeho rozšíření na okolí

- na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky (lopaty, voda, hasící přístroje)

- ohniště se může zřídit jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů

- po skončení pálení musí být oheň uhašen, popel bezpečně uložen nebo zasypán hlínou

- pálení je možno provádět jen za bezvětří

- kouř nesmí obtěžovat sousedy

 

Při rozdělávání ohňů v přírodě

- místo pro rozdělávání ohně musí být odděleno od hořlavých látek

- oheň může rozdělat jen osoba starší 18-ti let

- oheň nesmí být ponechán bet dozoru, aby nedošlo k jeho rozšíření na okolí

- ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí a musí se zalít vodou ( zasypat hlínou)

- oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, 100 m od stohů, dozrávajícího obilí, strniště, sena a vysoké trávy

 

Nezapomeňte, pálení čarodějnic je také pálení hořlavých látek na hromadách na volném prostranství a podle toho proveďte opatření.

- Nahlásit předem na Operační středisko HZS

- Zabezpečit dozor osobou starší 18-ti let do vyhasnutí

- Zabezpečit hasební látky

 

Nedávat do ohniště jiné hořlavé látky – Plasty, pneu apod.

Vzhledem k situaci se na Vás obracíme s obrovskou prosbou – pokud to není nezbytně nutné, prosíme, neprovádějte pálení klestí v lese a na loukách, ani jinde na otevřených prostorech. Každý den nás zaměstnávají požáry od pálení přírodního materiálu nebo špatně uhašených ohnišť. V tuto chvíli se opravdu snažíme soustředit v maximální možné míře naše síly a prostředky ke zvládání situace spojené se šířením nákazy koronaviru. Dnes a denně se nás ptáte, jak nám můžete v této době pomoci… Právě tím, že nebudete pálit, nám pomůžete nejvíce. Děkujeme.

V návaznosti na tuto situaci nedoporučujeme tradiční pálení „Čarodějnic“ 30. 4. 2020.

 

Úspěšný rok bez požárů přeje

Okresní sdružení hasičů Jičín

Prevence Jaro 2020.pdf