KonecchlumíOkres Jičín
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Na přelomu 16. a 17. století vlastnil vesnici Vilém starší Konecchlumský z Konecchlumí, jeden z 27 vůdců stavovského povstání popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí.
Drobečková navigace

Úvod > hradiště hůra

Hradiště ze starší doby železné, situované kousek nad tzv. Konecchlumskou mohylou - pomníkem Viléma Konecchlumského, který byl popraven na Staroměstském náměstí roku 1621.

Opevnění. Toto malé hradiště elipsovitého tvaru se nachází na západním konci Hořického hřbetu v poloze Hůra. Hradiště má rozlohu 0,75 ha a je chráněno valem s příkopem. Opevnění je nejzřetelnější na východní až jihovýchodní straně, kde val dosahuje výšky až 1,5 m. Původní vstup do hradiště se nezachoval.

Datace a nálezy. Nálezy, které byly objeveny povrchovým sběrem se datují do mladší etapy slezskoplatěnické kultury starší doby železné (HC-LTA1). Uvnitř hradiště byly zaregistrovány mísovité prohlubně, připomínající stopy po základech stavení, což by mohla dokazovat zídka z nasucho skládaných lícovaných kamenů, nalezená v jedné z prohlubní. Ačkoli je hradiště datované do starší doby železné (halštat), nevykazuje shodné rysy s jinými hrady z tohoto období, jak je známe z jihozápadních Čech a připomíná spíše ohrazenou vesnici. 

O této lokalitě se původně soudilo, že se skládá ze dvou, vedle sebe, situovaných hradišť. To druhé, zatím nezmíněné, se nacházelo blíže obci, mělo mít rozlohu 2,5 ha a bylo chráněno obloukovitým valem z pískovcových kamenů a písku. Opevnění obou hradišť prý mohlo mít kamennou čelní zeď s dřevěnou konstrukcí. Revizí situace a povrchovým výzkumem se podařilo dokázat, že se v Konecchlumí nachází pouze jedno hradiště, a to to menší s rozlohou 0,75 ha, situované dále od obce směrem na východ.

Z Konecchlumí po červené turistické značce nahoru kolem kostela a mohyly do lesa, kde zanedlouho narazíte na větší z obou hradišť, to nepravé. Druhé, menší hradiště se pak nachází o něco výše po červeně značené stezce směrem na východ k vrcholu Hůra.

     

zdroj: www.archeolog.cz